Transformasjon av indre og ytre omgivelser

Transformasjon kan skje når en kommer i dyp kontakt med seg selv og øyeblikket, det forekommer gjerne når en gjør noe en liker, er et behagelig sted med mennesker en er på bølgelengde med. Mange teknikker er blitt utviklet for å styrke denne kontakten med tilstedeværelse. I disse øyeblikkene blir en tatt fra en dimensjon til en annen hvor forandringen skjer ved at en ser «sammenhengene» og «sannheten» i et klarere lys. I disse øyeblikkene skjer transformasjon- helt uten slit.

Å oprettholde denne kontakten og skape ens omgivelser utifra det ståstedet er ikke gjort over natten, men i disse dager går alt fortere!

Sjelensspeil sin misjon er å være et senter for forvandling hvor vi vil bringe transformasjonsfilosofien ut i praksis ved at menneskene forankres i sitt sanne selv og skaper hamoni og gode forbindelser utifra det.