Generelt om kursene


Kursene gir påfyll til å finne din egen livsenergi, utforske nye områder i deg selv, få klare innsikter og inspirasjon til å forme dine omgivelser på nye måter. Meditasjon er en integrert del, både stille meditasjoner og aktive meditasjoner. Med meditasjon menes øvelser for å være tilstede med det som skjer i øyeblikket og lytte innover i seg selv. Meditasjon er en øvelse på å observere uten å identifisere seg med det en observerer. Gjennom å iaktta uten å bli absorbert eller undertrykke kan en skape god forbindelse og forståelse for seg selv og dermed gi slipp på tyngende bagasje. Gamle mønstre og overlevelses-strategier blir til skygger i bevisstheten som hemmer oss fysisk, psykisk og mentalt. Gjennom meditasjonen kommer vi i kontakt med dette ubevisste materialet, og ved å se, anerkjenne og akseptere det, kan vi også slippe taket i dem og dermed få frihet til å foreta nye valg.

Vi ønsker å skape et trygt og kjærlighetsfylt rom slik at hver enkelt kan gå inn i sin egen prosess samt og støtte hverandre på en respektfull måte.

Kursprogram  trafikanten.no