Lady 5

Utviket et nytt farge konsept for Jotun utendørs, hvor palettene er inspirert av årstidene vår, sommer, høst og vinter.

De neste sidene viser utdrag fra en 42 siders inspirasjonsbrosjyre.