Med denne stereoen er det veldig lett å skifte CD, alle DC ene er lagret inni.

Selv om stereoen er brukervennlig er den også poetisk  og skulpturell.