Et formstudie i hvordan sammenføyninger av geometriske former kan skape spennende utrykk.