Brødristeren ser ut som en iskube når den er av og gløder når den er på.