Sjelensspeil bistår i forandringsprosesser

både på det indre - og det ytre. Gjennom kurs, konsultasjoner og design kan Sjelensspeil bistå i hvordan du steg for steg kan bringe mer samklang mellom din essens, dine omgivelser og det livet du lever.

Kroppen og sjelen vet hva de trenger for å finne tilbake til harmoni og gjenopprette forbindelsen med sin dypeste essens. Gjennom kurs og konsultasjonener tilrettelegger vi for at en forsterker kontakten med sin livskraft, livsoppgave og iboene kvaliteter.

Gjennom design og kreativitet høyner vi livskvaliteten i dagliglivet. Design, farger, kunst, symboler, poesi, musikk, bevegelse og skjønnhet påvirker sjelen direkte og er derfor en viktig støtte i all utvikling.