Feng Shui utdanning for egenutviking


-En helt ny vinkling som intergererer Feng Shui og design ved å kombinere moderne design og terapi med evige universelle Feng Shui prinsipper for energiflyt og harmoni. Gjennom utdannelsesforløpet vil en lære teknikker for å transformere, omstrukturere og designe indre og ytre omgivelser.  

Sjelensspeil modul 1: Energi
Kurset tar for seg det "usynlige" aspektet som skiller Feng Shui fra design. Energien er det en kan føle og fornemme og sanse men nødvendigvis ikke se. Vi vil bruke sansene som redskap for å jobbe med energiflyt for å "lese" energier i omgivelsene og i menneske kroppen. Grunnprinsippene for å rense rom vil bli gjennomgått.

Sjelensspeil modul 2: Farge
Kurset tar for seg hvilke kvaliteter de forskjellige fargene har, og hvordan fargene påvirker oss direkte både på et bevisst og et ubevisst plan. Vi vil se og føle oss frem for å bli kjent med fargene og finne farge vitaminer som passer for å styrke spesifikke områder i vårt liv. Evt. ta med bilder av rom, hus og gjenstander du vil fargesette eller farger du liker spessielt godt.

Sjelensspeil modul 3: Form
Kurset tar for seg hvordan vi får enda bedre form på omgivelsene og livet gjennom bevissthet til form. kurset vil omhandle: former, strukturer, mønstre, proposjoner, symboler og stiler samt forklare hvordan dette påvirker tankene og sinnet vårt og omvendt. Ta med plantegning av huset / leiligheten og evt. bilder av formspråk du liker. I alle modulene vil vi forholde oss til energikompasset i Feng Shui.

Sjelensspeil modul 4: Harmoni
Når det er samklang mellom form, farge og energi begynner det å bli harmoni. Harmoni har med balanse mellom forskjellige komponenter og elementer å gjøre. Kontraster er essensielt for å skape harmoni slik som forholdet mellom natt og dag, varmt og kaldt, feminint og maskulint, høyt og lavt og nytt og gammelt.

Sjelensspeil Feng Shui modul 5: Design
For de som har tatt foregående kurs blir det en har funnet ut der grunnlaget for en design brif i forhold til behov og ønsker. Hver deltager starter med å lage en plakat for hva slags design uttrykk de ønsker å skape, og fortsetter videre med ideer og design utkast så langt hver enkelt kommer. Prosjektet kan være alt fra et klesplagg til interiør til hage etc.
Sjelensspeil Feng Shui modul 6: Transformasjon
Vi går dypere inn i utviklingsprosessen, transformasjon er forvandling, som med en larve som plutselig blir en sommerfugl. Det skjer etter lang forberedelse når forholdene er lagt til rette og timingen er riktig. På dette kurset vil vi lære og rense og transformere energien i indre og ytre rom.

Gjennom å ta alle kursene vil en se og forstå sammenhengen mellom hvordan det indre og ytre påviker hverandre samt realisere, designe og transformere og omstrukturere sine egne omgivelser. Med hvert kurs følger et kompendium og hver enkelt anbefales å lage en arbeidsbok slik at en husker arbeids prosessen i ettertid.
I hver modul jobber vi i forhold til de 9 byggestenene i energikompasset i feng shui og kan aktivere/forsterke energien i et eller flere områder.
Samlet pris for alle de 6 modulene betalt før modul 2 er nedsatt til kr.11.000,- Kurset gjennomføres med mellom 4 og 12 deltagere.

Utdanningen sikter på at deltagerne skal utvikle en forståelse av sammenhengen mellom skjønnhet og høyere bevissthet. Utdannelsen egner seg godt for interiørarkitekter, arkitekter, designere, kunstnere og andre kreative formidlere. Den vil også egne seg for lærere, healere, terapeuter og andre interesserte.

Informasjonen på denne siden er under oppgradering.-

Det er ønskelig å utvide til flere moduler for at de som ønsker det blir bedre rustet til å jobbe med andre. Ytligere moduler som er tenkt er: renselse av personer og rom, intuisjon og meditasjon, projeksjoner og bedømmelser, mm.