Energi, harmoni og balanse gjennom yoga og meditasjon

Kurset vil åpne opp for ny energi, harmonere det fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige og forhåpentligvis bringe mer balanse i livet gjennom det at en føler seg mer i ett med seg selv og dermed også med andre. Første dag vil det være fokus på la gå av indre bagasje som en ikke lenger trenger, andre dag vil det være fokus på å være tilstede i øyeblikket og tredje dagen vil det være fokus på å åpne opp for det du ønsker mer av i livet.

Feng Shui og meditasjon introduksjon Dette vil være et introduksjonskurs for Sjelensspeil Feng Shui med en introduksjon til de forskjellige aspektene:energi, farge, form, harmoni, design og transformasjon.

Indre vår-rengjøring
La gå av gamle mønstre:
-Tømme glemte skuffer av gamle følelser.
-Støvsuge bort utdaterte tanker som gjør hverdagen kjedelig.
Være tilstede i øyeblikket:
-Omøbler på en kreativ måte slik at hjertet kommer på rett plass her og nå.
-Gi næring til deg selv og kunne nyte det å være til.
Åpne opp for det nye!
-Åpne opp for ikke å ta ting så høytidlig men tørre å eksprementere og ha det gøy!
-Åpne opp for å høre og uttrykke ditt hjertets stemme!

Vi vil sanse, observere og erfare gjennom å meditere, dele, danse og gjøre forskjellige øvelser. Ta på behaglige klær som for trening, ingen forkunnskaper nødvendig.

Sjelensspeil Feng Shui modul 1: Energi
Kurset tar for seg det "usynlige" aspektet som skiller Feng Shui fra design. Energien er det en kan føle og fornemme og sanse men nødvendigvis ikke se. Vi vil bruke meditasjon og sansene som redskap for å jobbe med energiflyt for å "lese" energier i omgivelsene og i menneske kroppen. Vi vil også se på forskjellige måter å løse opp energiblokeringer på.

Sjelensspeil Feng Shui modul 2: Farge
Kurset tar for seg hvilke kvaliteter de forskjellige fargene har, og hvordan fargene påvirker oss direkte både på et bevisst og et ubevisst plan. Vi vil se og føle oss frem for å bli kjent med fargene og finne farge vitaminer som passer for å styrke spesifikke områder i vårt liv. Evt. ta med bilder av rom, hus og gjenstander du vil fargesette eller farger du liker spessielt godt.

Sjelensspeil Feng Shui modul 3: Form
Kurset tar for seg hvordan vi får enda bedre form på omgivelsene og livet gjennom bevissthet til form. kurset vil omhandle: former, strukturer, mønstre, proposjoner, symboler og stiler samt forklare hvordan dette påvirker tankene og sinnet vårt og omvendt. Ta med plantegning av huset / leiligheten og evt. bilder av formspråk du liker. I alle modulene vil vi forholde oss til energikompasset i Feng Shui.

Sjelensspeil Feng Shui modul 4: Harmoni
Når det er samklang mellom form, farge og energi begynner det å bli harmoni. Harmoni har med balanse mellom forskjellige komponenter og elementer å gjøre. Kontraster er essensielt for å skape harmoni slik som forholdet mellom natt og dag, varmt og kaldt, feminint og maskulint, høyt og lavt og nytt og gammelt.

Sjelensspeil Feng Shui modul 5: Design
For de som har tatt foregående kurs blir det en har funnet ut der grunnlaget for en design brif i forhold til behov og ønsker. Hver deltager starter med å lage en plakat for hva slags design uttrykk de ønsker å skape, og fortsetter videre med ideer og design utkast så langt hver enkelt kommer. Prosjektet kan være alt fra et klesplagg til interiør til hage etc.

Sjelensspeil Feng Shui modul 6: Transformasjon
Vi går dypere inn i utviklingsprosessen, transformasjon er forvandling, som med en larve som plutselig blir en sommerfugl. Det skjer etter lang forberedelse når forholdene er lagt til rette og timingen er riktig. På dette kurset vil vi lære og rense og transformere energien i indre og ytre rom.

Generelt om Sjelensspeil Feng Shui kurs modul 1 til 6
-En helt ny vinkling på Feng Shui som intergrerer moderne design og energiarbeide med evige universelle prinsipper.

Generelt om Kurs trafikanten.no

Kursbeskrivelser