”Sial Dòr-98” Internasjonal pris for  matprod. emb. I Norge

”Scanstar-98” Beste emballasje i de nordiske landene.

”Merket for god design”-98

Soho sjokolade, emballasje og stand utviklet for Nidar.

Soho var et helt nytt konsept og toppet salgslistene de to første månedene.